Стабилизирана черноморска луга

• Разтвор с богат, важен във физиологично отношение, минерален състав (300- 350 г/л соли), микроводорасли и микрофауна типични за нашите солени езера. Съдържанието на биогенния елемент магнезий е доминиращо.
• Магнезият (съдържанието на магнезиеви соли е до 295 г/л) е изключително важен биогенен елемент с благоприятно действие върху опорно-двигателния апарат, нервната система, косите, ноктите и др.
• • Минерализира, стимулира защитните реакции и регенеративните процеси на кожата.